ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงงานน้ำส้มไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102508000697
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2508 พ.ศ. (58 ปี 6 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
30/9/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10772 การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ