ห้างหุ้นส่วนสามัญ อึ้งจิ้นหลี

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ อึ้งจิ้นหลี (ID: 0102508000654) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/9/2508 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 212/12 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเครื่องทำความเย็น มีทุนจดทะเบียน 290,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102508000654
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/9/2508 พ.ศ.
(58 ปี 10 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
10/9/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
290,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง