ห้างหุ้นส่วนสามัญ วั้นชอง

WAN CHONG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102508000409
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2508 พ.ศ. (58 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/7/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 276 หมู่ 9 ซอยศิริสุข ถนนสุขสวัสดิ์ 23 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28191 การผลิตเครื่องทำความเย็น