ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุลวินทะ

KULVINTA REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102508000085
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/2/2508 พ.ศ. (59 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
25/2/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 41/16-17 ตรอกสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป