ห้างหุ้นส่วนสามัญ กังวาลบริการ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102506000959
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/3/2506 พ.ศ. (61 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
29/3/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 607 หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม