ห้างหุ้นส่วนสามัญ เตียวย่งฮั้ว

TEO YONG HOA RESISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102506000649
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/8/2506 พ.ศ. (60 ปี 7 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
13/8/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 117 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย