ห้างหุ้นส่วนสามัญ ขนส่งอุดมสุข

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102506000576
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/7/2506 พ.ศ. (60 ปี 8 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/7/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 40 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่