ห้างหุ้นส่วนสามัญ เลี่ยงฮะเซียมเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102506000517
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2506 พ.ศ. (60 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/6/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 16 ริมคลองบางหลวง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10304 การถนอมผลไม้หรือผักโดยการทำเค็มการอบแห้งการแช่ในน้ำมันหรือในน้ำส้มสายชู