ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิวประตูทอง

NEW GOLDEN GATE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102506000398
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/5/2506 พ.ศ. (60 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/5/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1508 ซอยจันทราทิพย์ ถนนเจริญกรุง (ตรอกจันทน์) แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10503 การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น