ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิเศษสโตร์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิเศษสโตร์ (ID: 0102505001005) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/12/2505 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 414 ถนนวานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกรองเท้า มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102505001005
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/12/2505 พ.ศ.
(61 ปี 6 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
20/12/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47712 ร้านขายปลีกรองเท้า

บริษัทที่คล้ายคลึง