ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก.แสงเจริญ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก.แสงเจริญ (ID: 0102505000998) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/10/2505 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 26-28-30 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102505000998
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/10/2505 พ.ศ.
(61 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
11/10/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง