ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศิริถาวรอุตสาหกรรม

SIRITHAVORN INDUSTRY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000891
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2505 พ.ศ. (62 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/2/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 202 ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20299 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น