ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิวง้วนฮวด

CHEW GUAN HUAT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000858
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/12/2505 พ.ศ. (61 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
14/12/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 67 ซอยเจริญพานิช ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์