ห้างหุ้นส่วนสามัญ การะเกด

GARAGED FIORIST REGISTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000823
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/11/2505 พ.ศ. (61 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
30/11/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 210-212 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46205 การขายส่งดอกไม้ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืช