ห้างหุ้นส่วนสามัญ เซี่ยงล่งเฮง

CHIENG LONG HENG REGISTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ เซี่ยงล่งเฮง (ID: 0102505000726) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/10/2505 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 145 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า มีทุนจดทะเบียน 70,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102505000726
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/10/2505 พ.ศ.
(61 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
19/10/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
70,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง