ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ.เจียบเฮงหลง (2505)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000572
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/7/2505 พ.ศ. (61 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
27/7/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 25/14 ถนน 22 กรกฎา 1 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์