ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซีโนเทรดดิงกัมปนี

ZENO TRADING COMPANY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102505000475
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/6/2505 พ.ศ. (61 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
27/6/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 82 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์