ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพรวมช่าง

BANGKOK RUAM CHANG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพรวมช่าง (ID: 0102505000467) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/6/2505 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 195/6-7 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน มีทุนจดทะเบียน 360,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102505000467
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/6/2505 พ.ศ.
(62 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
25/6/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
360,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง