ห้างหุ้นส่วนสามัญ กลวัฒนา

WATTANA MACHINERY IMPORT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102504001371
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/12/2504 พ.ศ. (62 ปี 4 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/12/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 23 ซอยอินทามระ 39 แยก 1 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น