ห้างหุ้นส่วนสามัญ โมเดอนฟิล์มดีสทริบิวเตอร์ส

MODERN FILM DISTRIBUTOR REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102504001346
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2504 พ.ศ. (62 ปี 5 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/12/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 56 ซอยประชาสันติ ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์