ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องกระป๋องซินเที้ยเซี้ยงล้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102504001150
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/11/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/11/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 63 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10304 การถนอมผลไม้หรือผักโดยการทำเค็มการอบแห้งการแช่ในน้ำมันหรือในน้ำส้มสายชู