ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก. ฮะง้วน

K.HAH GUAN REGISTED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102504000978
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/10/2504 พ.ศ. (62 ปี 6 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
11/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 459 ถนนเจ้าคุณคำรพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46415 การขายส่งรองเท้า