ห้างหุ้นส่วนสามัญ กมลพันธ์พิจิตร

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กมลพันธ์พิจิตร (ID: 0102504000897) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/10/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 154/7 ถนนอิสระภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102504000897
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/10/2504 พ.ศ.
(62 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง