ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมบูรณ์ฟิล์ม กัมปนี

SOMBOON FILM COMPANY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมบูรณ์ฟิล์ม กัมปนี (ID: 0102504000765) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/9/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 172 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์ มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102504000765
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/9/2504 พ.ศ.
(62 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
6/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง