ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซุปเปอร์ไล้ท์ ชีดเมตัล

THE SUPERLITE SHEET METAL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซุปเปอร์ไล้ท์ ชีดเมตัล (ID: 0102504000528) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/6/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 41 ถนนปฎิพันธ แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตตู้นิรภัยและเครื่องใช้สำนักงานที่ทำจากโลหะ (ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์) มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102504000528
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/6/2504 พ.ศ.
(63 ปี 24 วัน ที่แล้ว)
19/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง