ห้างหุ้นส่วนสามัญ จารุภัณฑ์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ จารุภัณฑ์ (ID: 0102504000510) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/6/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 13-15 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายของชำ มีทุนจดทะเบียน 50,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102504000510
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/6/2504 พ.ศ.
(63 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
50,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47114 ร้านขายของชำ

บริษัทที่คล้ายคลึง