ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรหมสุวรรณวัฒนา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102504000455
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2504 พ.ศ. (63 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
4/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 181 ถนนสุขุมวิท ซอยปิยะวัชร์ แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50222 การบริการลากจูงหรือการดันเรือลำเลียงและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำที่ดำเนินการทางน้ำภายในประเทศ