ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจเมรัย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102503001598
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
15/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 29 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์