ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจเมรัย

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจเมรัย (ID: 0102503001598) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/1/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 29 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102503001598
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/1/2503 พ.ศ.
(64 ปี 5 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
15/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง