ห้างหุ้นส่วนสามัญ แพร่การช่าง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ แพร่การช่าง (ID: 0102503001580) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/1/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 110 ซอยภักดีกุล ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102503001580
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/1/2503 พ.ศ.
(64 ปี 6 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
8/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง