ห้างหุ้นส่วนสามัญ เมอร์ดิวรี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102503001491
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 36/6 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25932 การผลิตกุญแจและบานพับ