ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตรียนตร์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102503001326
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 123 ถนนเจริญพาณิชย์ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 77301 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางบก (ยกเว้น ยานยนต์)