ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุลไชย

KULCHAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุลไชย (ID: 0102503001130) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/8/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 61 ถนนเจริญกรุง (ซอยพิทยลาภ) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม มีทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102503001130
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/8/2503 พ.ศ.
(63 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
8/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
150,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง