ห้างหุ้นส่วนสามัญ พ.ขาวเธียร

P. KHAOTHIAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ พ.ขาวเธียร (ID: 0102503000516) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/3/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 11 ซอยเพิ่มทรัพย์ ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102503000516
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/3/2503 พ.ศ.
(64 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
29/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง