ห้างหุ้นส่วนสามัญ มิตร์ศิลป์ภาพยนตร์

MISIP FILM REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102503000125
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 474 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์