ห้างหุ้นส่วนสามัญ กริสนาพานิชย์

KRISHNA PHANICH REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502001071
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
5/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 685 ถนนคลองถม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า