ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชอฮกเซ้ง

NON.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502000938
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 371/1 ถนนเพ็ชร์เกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน