ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรงธรรมสโตร์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502000849
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
8/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 550,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 157/7 ปากซอยกิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร