ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพเคมีภัณฑ์

KRUNGTEP. CHEMICAL. PRODUCT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพเคมีภัณฑ์ (ID: 0102502000717) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/6/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 16 ถนนมิตรพันธ์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่นๆ มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102502000717
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/6/2502 พ.ศ.
(65 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
17/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง