ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิวยอร์คเคมีเกิ้ล

NEWYORK CHEMICAL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิวยอร์คเคมีเกิ้ล (ID: 0102502000172) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/2/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4 ซอยสายลม 1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102502000172
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/2/2502 พ.ศ.
(65 ปี 5 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
4/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง