ห้างหุ้นส่วนสามัญ เตี๋ยเซ้ง

TIA SENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502000016
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 454 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46633 การขายส่งสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์