ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไถ่เฮงหลี

THAI HENG LEE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไถ่เฮงหลี (ID: 0102501001621) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/10/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2274 ษ ถนนวัดไผ่ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102501001621
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/10/2501 พ.ศ.
(65 ปี 8 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
29/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง