ห้างหุ้นส่วนสามัญ บางโพพาณิชย์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บางโพพาณิชย์ (ID: 0102501001515) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/10/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: หมู่ที่ 3 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก มีทุนจดทะเบียน 12,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102501001515
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/10/2501 พ.ศ.
(65 ปี 9 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
7/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
12,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง