ห้างหุ้นส่วนสามัญ สิทธิชัยอิมปอร์ต

SUNNY IMPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501001264
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
26/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 514 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า