ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงรับจำนำปทุมธานี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501000713
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1/79-81 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64925 การบริการของโรงรับจำนำ