ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลังพืชผล

NON.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501000284
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 11 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ