ห้างหุ้นส่วนสามัญ ต.ชัยเจริญ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501000110
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
18/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 261 ถนนพระราม 4 ซอยจารุเมือง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25113 การผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู หน้าต่าง ประตูใหญ่ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ