ห้างหุ้นส่วนสามัญ ขนส่งปากคลองตลาด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501000071
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
15/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1145/1 แขวงบางยี่ขัน* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49339 การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น