ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซีฮวดบริการ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500001309
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/9/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
12/9/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 88/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว