ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศิลปไตรรงค์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศิลปไตรรงค์ (ID: 0102500000957) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/5/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 213 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอื่นๆ ที่คล้ายกัน มีทุนจดทะเบียน 60,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102500000957
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/5/2500 พ.ศ.
(67 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
60,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง