ห้างหุ้นส่วนสามัญ สหวิบูลพาณิชย์

CHIPHENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500000485
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/2/2500 พ.ศ. (67 ปี 3 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
25/2/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/432 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว